topmenu

 

მემატიანე // საქართველოს ისტორია
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება

საქართველოს ისტორია ქრონოლოგიურად 

 

 

ისტორიული წყაროები, ხელნაწერები

 

უძველესი გეოლოგიური ეპოქა (დინოზავრები)

პალეოლითი (ქვის ხანა)

პალეოლითი: ძველი ქვის ხანა საქართველოში: ქვედა, ადრეული (2,6 მლნ-120 000) +- შუა (120 000-40 000 წწ) და ზედა (40 000-12 000 წწ.) პალეოლითი

მეზოლითი (შუა ქვის ხანა) - ძვ.წ. 12 000 - 9000 წწ.

ნეოლითი (ახალი ქვის ხანა) - ძვ.წ. 9 000 - 5 000 წწ.

 

ენეოლითი (ხალკოლითი) - ძვ.წ. 5 000-4 000 წწ.

 

ბრინჯაოს ხანა - ძვ.წ. 4000 - 1 400 წწ.

ადრებრინჯაოს ხანა 4000 - 2500

შუა ბრინჯაოს ხანა 2500 - 1500 BC

გვიან ბრინჯაო - ადრერკინის ხანა - ძვ.წ. 1400 წწ. - IV ს.


 

ო. ჯაფარიძე - მონაწილეობდნენ თუ არა ქართველი ტომები ტროას ომში

 

ანტიკური პერიოდი ძვ.წ. IV ს. - ა.წ. V ს.

 შუა საუკუნეებიადრეული შუა საუკუნეები

 

 


განვითარებული შუა საუკუნეები

 

 

 

გვიანი შუა საუკუნეები


უახლესი პერიოდი

 

საქართველოს ბრძოლები // სამხედრო ისტორია

წყარო:

სია

 

 

სტატიები საქართველოს ისტორიაზე