topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
რუკები

 

წრომი - მის შესახებ სტატიები
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება

1. წრომი, როგორც ახალი ეტაპი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიულ განვითარებაში //ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1971.-გვ.132-134. ტაძრის ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

2. წრომის ტაძარი - მეორე ეტაპის მთავარი ძეგლი //ჩუბინაშვილი გ. ქართული ხელოვნების ისტორია. ტ.1. - თ., 1936. - გვ.145-168. წრომის ტაძრის გუმბათოვანი ხუროთმოძღვრების თავისებურებანი. ტექსტს ახლავს არქ. ნ.სევეროვისა და ი.შარლემანის ჩანახატები (სურ.104-118; ტაბ.V-VII).

3. წრომი //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. - თბ., 1955. - გვ.45 წრომის ტაძრის მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული აღწერილობა და აგების თარიღი. 4.ხიმშიაშვილი ლ. რესტავრაციის ზოგიერთი საკითხი //ძეგლის მეგობარი. - 1968. - კრ.14. - გვ.72-79. ტაძრის აღდგენითი სამუშაოების შესახებ.

4. მატერიალური კულტურის ძეგლები //მაკალათია ს. ძამის ხეობა. - თბ., 1961. - გვ.16-19. წრომის ტაძრის ხუროთმოძღვრება და ფასადთა გაფორმება - მოკლე მიმოხილვა. ტექსტს დართული აქვს ტაძრისა და საკურთხევლის კონქში შემორჩენილი მოზაიკის ფოტოები.

5. წრომი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.XI. - თბ., 1987. - გვ.344. მოკლე ცნობა ტაძრის არქიტურული ფორმებისა და ხუროთმოძღვრების შესახებ.

6. ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ., 1995. - გვ.60-61; გვ.74. ტაძრის საკურთხევლის კონქში შემორჩენილი VII საუკუნის მოზაიკის მიმოხილვა.

7. წრომი //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ., 1974. - გვ.33-35; გვ.112-113. VII საუკუნის გუმბათოვანი ტაძრის - წრომის ვრცელი ხუროთმოძღვრული და მხატვრული ანალიზი. ტექსტს ახლავს ტაძრის გეგმა, განივი განაკვეთი ნ.სევეროვის ანაზომის მიხედვით.

8. წრომის ტაძარი.ჯვრის კვარცხლბეკი //ქართული წარწერების კორპუსი. -I.: აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო (V-X სს.). - თბ., 1980. -გვ.109-110; გვ.130-134; გვ.168-169. ეკლესიისა და სტელის სწორკუთხა კვარცხლბეკის წარწერის მოკლე ანალიზი, შესრულების სავარაუდო თარიღი.

9. წრომი //საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.5. - თბ., 1990. - გვ.457-460. სოფლის აღმ.-ით ნაგები, გვიანდელი ფეოდალური ხანით დათარიღებული, წმ. მარინეს სახ. ეკლესიის აღწერილობა; განხილულია 626-634 წლებში ერისმთავარ სტეფანოზ II-ის დაკვეთით აშენებული და შემდეგ მრავალჯერ გადაკეთებული და აღდგენილი წრომის ტაძრის ხუროთმოძღვრება, მოხატულობა, მოზაიკა, ფასადთა შემკულობის დეტალები. აღნიშნულია, რომ აქ განვითარება ჰპოვა ახალმა ხუროთმოძღვრულმა პრინციპებმა, რომელთაც შემდეგში განსაზღვრეს ფეოდალური ხანის ქართული ხელოვნების ეტაპები. ტექსტს ერთვის საილუსტრაციო მასალა.

10. წრომის ტაძარი //მოსულიშვილი ჰ. ქართული ძეგლის სტრუქტურა IV-XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა. - თბ., 1983. - გვ.54-62; 136-137. VII საუკუნის ტაძრის კომპოზიციური სტრუქტურის ფორმების კანონზომიერებათა შესახებ(ანაზომები ნ.სევეროვისა).

11. ხაშურის რაიონის ისტორიული ძეგლები //გოგოლაძე გ. ხაშურის რაიონი: გზამკვლევი. - თბ., 1970. - გვ.16-17. მოკლე ცნობა VII საუკუნით დათარიღებული წრომის გუმბათიანი ტაძრის შეახებ. ძეგლის ქტიტორად დასახელებულია ერისმთავარი სტეფანოზ მეორე (626-634 წწ.).

12. წრომი //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები.-თბ.,2003.-გვ.120. მოკლე ცნობა წრომის გუმბათოვანი ტაძრის შესახებ ქართ. და ინგ;ლ. ენებზე. ტექსტს დართული აქვს ტაძრის ფოტო.

13. ლორთქიფანიძე ო. ძველი ქართული ფერწერიოს ისტორიიდან//ქართული სახვითი ფერწერის საკითხები.-თბ.,1982.-გვ.47-49. წრომის ტაძრის VII საუკუნის მოზაიკის ფრაგმენტის ანალიზი და შედარება ატენის XI საუკუნის დეკორთან.

14. ანდღულაძე ნ. წრომის ტაძარი // გაზ. "ცოფლის ცხოვრება". - 1988 (10 ნოემბ.). - გვ.4.

15. კუჭავა ნ. წრომის ტაძარი // სახლხო განათლება. - 2001. - (7 ნოემბ.). - გვ.41.

16. ნაციაშვილი ს. ძეგლის ახალი სიცოცხლე //გაზ. "სოფლის ცხოვრება". - 1978 (16 აგვ.).-გვ.4. ძეგლის რესტავრაციის თაობაზე. მოხსენიებულია გ. ნარიაშვილი.

17. ქიქავა თ. წრომის ტაძარი // საქართველოს რესპუბლიკა. - 2002 (14 აპრ.).- გვ.8. ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული პრობლემები.

18. ხაჩიძე დ. წრომის ტაძარი // ლიხი. - 1997. - N1. - გვ.122-124. ტაძრის მოკლე აღწერილობა.

19. სხირტლაძე ზ. წრომის ტაძრის ისტორიისათვის //მაცნე: ისტორიის...სერია. - 1985. - N3. - გვ.165-170. ტაძრის საკურთხევლისა და სამკვეთლოს შორის არსებული ნიშის გვერდით 1979 წელს აღმოჩენილი ასომთავრული წარწერა - ისტორიული წყარო წმ.რაჟდენის წამებისა და მისი თავდაპირველი დაკრძალვის შესახებ. ძეგლის დათარიღება წარწერის პალეოგრაფიული ანალიზის საფუძველზე.