topmenu

 

ნინოწმინდა - მის შესახებ სტატიები
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება


ნინოწმინდა (საგარეჯოს რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ., 1971. - გვ.378. - მოკლე ცნობები ნინოწმინდის სამრეკლოს არქიტექტურისა და მხატვრული გაფორმების შესახებ.

2. ბარნაველი თ. კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები. - თბ., 1961 - გვ.117-124. - ნინოწმინდის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის კედლებზე შემორჩენილი წარწერების მიმოხილვა.

3. გიულდენშტედტის მოგზაურობა საქართველოში. ტ.I. - თბ., 1962. - გვ.23. - ძეგლის მდებარეობა, გეოგრაფიული სივრცე, აღწერილობა.

4. გამრეკლოვი. წმინდა ნინოს ტაძარი //ცისკარი. - 1859. - N8. - გვ.264-275. - მოკლე მიმოხილვა.

5. გულისაშვილი ალ. წმ.ნინოს ხატის შესახებ //ივერია. - 1902 (26 თებ.). - N151. - გვ.2//დროება. - 1884 (8 ოქტ.). - N225. - გვ.1-3; N246 (14 ნოემბ.). - გვ.2-3. - წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ხატის შესახებ.

6. თოდუა ნ., თოფურია ლ. ნინოწმინდის მონასტრის ბიოტური ეროზიის გამომწვევი მცენარეები //ძეგლის მეგობარი. - 1985. - N69. - გვ.41-42. - მონასტრის ბიოტური ეროზიის გამომწვევი მცენარეების სახეობათა ნუსხა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები.

7. ქართული ციხე-ქალაქები და ციხესიმაგრეები XVI-XVIII საუკუნეებში გამაგრებული ეკლესია-მონასტრები: ნინოწმინდის გალავანი //ზაქარაია პ. ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია უძველესი დროიდან XVIII ს. ბოლომდე. - თბ., 2002. - გვ.505-507. - ნინოწმინდის ტაძრის თავდაცვის სისტემის შესახებ. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (სურ.259; ტაბ.194).

8. მელიქსეთ-ბეგი. ძველი მხატვრობა გარე კახეთში //ჩვენი მეცნიერება. - 1924. - N9-10. - გვ.57-63. - ნინოწმინდის კათედრალური ტაძრის ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

9. ნინოწმინდის ტაძარი //მოსულიშვილი ჰ. ქართული ძეგლის სტრუქტურა: IV-XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა. - თბ., 1983. - გვ.37-40; 135. - ნინოწმინდის კათედრალური ტაძრის გეგმის, მშენებლობის ეტაპების და კომპოზიციური სტრუქტურის ფორმების კანონზომიერებათა შესახებ. მოცემულია შიდა სივრცისა და გარე მოცულობის სქემატური გამოსახულებანი (ანაზომები:ნ.სევეროვი).

10. მოსულიშვილი ჰ. მოდალური სისტემა ქართულ ხუროთმოძღვრებაში //მეცნიერება და ტექნიკა. - 1976. - N12. - გვ.20-25. - ნინოწმინდის კათედრალური ტაძრის გეგმარებით-სივრცობრივი კომპოზიციის აგების კანონზომიერებანი.

11. ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. თბ., 1974. - გვ.29, 102, 174. - ნინოწმინდის მონასტრის, მისი სამრეკლოსა და ტუსისშვილისეული სასახლის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

12. გულისაშვილი ჯ. ნინოწმინდა //სტალინური სიტყვა (საგარეჯო). - 1960. - 11 ნოემბერი. - საგარეჯოს ნინოწმინდის მონასტრის ისტორია. მოხსენიებულნი არიან: პლ.იოსელიანი, მიქაელ ეპისკოპოსი, საბა ტუსისშვილი.

13. ელერდაშვილი ა. ერის მატერიალური კულტურის ძეგლი // გაზ. "სტალინური სიტყვა" (საგარეჯო). - 1959. - 25 მარტი. - აღწერილია ნინოწმინდის ტაძარი, მოცემულია ვახუშტისა და ჯუანშერის ცნობები ძეგლის ვახტანგ გორგასალის მიერ აგებისა და ლევან მეფის მიერ აღდგენის შესახებ. დახასიათებულია აღდგენის შემდეგდროინდელი მოხატულობა.

14. თამარაშვილი ლ. ნინოწმინდა // გაზ. "სტალინური სიტყვა" (საგარეჯო). - 1951. - 30 ივნისი. - ნინოწმინდის ისტორია.

15. კერატიშვილი ბ. ნინოწმინდის ქართული წარწერა //საბჭოთა ხელოვნება. - 1969. - N7. - გვ.49-54. - ნინოწმინდის X-XI საუკუნეების ასომთავრული წარწერა. ნინოწმინდის საეპისკოპოსო კათედრალისა და დავით გარეჯის მრავალმთის მონასტერთა იერარქიული ურთიერთობა.

16. ნინოწმინდა //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.VII. - თბ., 1984. - გვ.440. - მოკლე ცნობები ნინოწმინდის ხუროთმოძღვრულ კომპლექსზე.

17. ნინოწმინდა //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამორჩეული ადამიანები. - თბ., 2003. - გვ.87. - მოკლე ცნობები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

18. რჩეულიშვილი ლ. საბა ტუსისშვილისეული სასახლე სოფ. ნინოწმინდაში //ქართული ხელოვნება. - 1950. - ტ.III. - გვ.234-241. - ეპისკოპოს საბა ტუსისშვილის მიერ 1774-79 წლებში აგებული ორსართულიანი ქვითკირის შენობის აღწერილობა.

19. ფეოდალური ეპოქის არქიტექტურა: ნინოწმინდა //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. - თბ., 1955. - გვ. 42, 81. - ტაძრისა და სამრეკლოს მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.XIV. ნახ.10).

20. საბა ტუსისშვილის სასახლე //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.VIII. - თბ., 1984. - გვ.541. - მოკლე ცნობები ნინოწმინდის ეპისკოპოს საბა ტუსისშვილის მიერ ნინოწმინდის საეპისკოპოსო ტაძრის გალავანში აგებულ სასახლის შესახებ.

21. სოფელი ნინო-წმინდა და მისი ნაშთი //მოგზაური. - 1901. - N6-7. - გვ.529-532. - ტექსტს ერთვის სურათი.

22. ნინოწმინდის ტაძარი //ქართული წარწერების კორპუსი. I.: აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო (V-X სს.). - თბ., 1980. - გვ.313-316. - ტაძრის აღწერილობა და XI საუკუნის ოთხი ასომთავრული წარწერის ანალიზი. მოხსენიებულია გ.ჩუბინაშვილი, პ.ინგოროყვა, ს.კაკაბაძე, თ.ბარნაველი. მოცემულია საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.116).

23. ნინოწმინდა //ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი. - თბ., 2004.- გვ.299-300. - ნინოწმინდის საკათედრო ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადის ბერძნული წარწერების მიმოხილვა.

24. ყაუხჩიშვილი თ. ბერძნული წარწერები საქართველოში. - თბ., 1951. - გვ.318-319. - მოკლე ცნობა ნინოწმინდის ტაძრის ხუროთმოძღვრებისა და მისი ერთი ბერძნული წარწერის გამო. მოხსენიებულნი არიან:ს.კაკაბაძე, პ.ინგოროყვა.

25. შუა საუკუნეების ხელოვნება: ნინოწმინდა //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ., 1995. - გვ.56-57; გვ.128-129. - ნინოწმინდის ვარსკვლავისებური ფორმის ტაძრის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

26. ფეოდალური ეპოქის არქიტექტურა: ნინოწმინდა //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. - თბ., 1955. - გვ.42-43; 84. - VI საუკუნეში აგებული საეპისკოპოსო ტაძრისა და XI საუკუნეში აგებული სამრეკლოს მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა(ტაბ.XIV.ნახ.10).

27. ჩუბინაშვილი გ. ქართული ხელოვნების ისტორია. ტ.I. - თბ., 1936. - გვ.69-74. - ნინოწმინდის კათედრალური ტაძრის ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

28. [იმედაშვილი იოსებ] ხაშმელი სოსიკა ს.ნინოწმინდა //ცნობის ფურცელი. - 1897 (27ივლ.). - N266. - გვ.2. - საზოგადოების უყურადღებობა ტაძრის მდგომარეობისადმი.

29. გამაგრებული ეკლესია -მონასტრები //ბერიძე ვ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება. ტ.I. - თბ., 1983.- გვ.161-162. - ნინოწმინდის ტაძრის ხუთწახნაგა გალავნის ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტექსტს ერთვის გენერალური გეგმა (გვ.164).

30. "მუშაკი ქრისტეს მცნებათა ". ნინოწმინდა //საქართველოს სულიერი საგანძური. წ.I.- თბ., 2005.- გვ.318-322. - სოფ.ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსის მოკლე ისტორია, მდებარეობა, აღწერილობა. ტექსტი მოცემულია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. დართული აქვს ძეგლის ფოტოები.

31. ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქია: ნინოწმინდის ღვთისმშობლის ხარების მონასტერი: დედათა //გუნია ირ. საქართველოს მონასტრები: ენციკლოპედიური ცნობარი. - თბ., 2005. - გვ.18. - მოკლე ცნობა 2001 წელს დაარსებული მონასტრის შესახებ. მოხსენიებულნი არიან: ბორჯომისა და ახალქალაქის მთავარეპისკოპოსი სერაფიმე (ჯოჯუა), ახალქალაქისა და კუმურდოს მთავარეპისკოპოსი ნიკოლოზი (ფაჩუაშვილი), მხატვარი ე.გოგოლაძე.

32. საგარეჯო-ნინოწმინდის ეპარქია: ნინოწმინდის წმ. ნინოს მონასტერი: დედათა //გუნია ირ. საქართველოს მონასტრები: ენციკლოპედიური ცნობარი. - თბ., 2005. - გვ.104-105. - ტაძრის დაარსებისა და გადაკეთების პერიოდების შესახებ, ტაძრის აღწერილობა, სამონასტრო ცხოვრების აღდგენა, სარემონტო სამუშაოების შედეგები. მოხსენიებულნი არიან: ეპისკოპოსი ნიკოლოზ ანდრონიკაშვილი; საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ილია II, ეპისკოპოსი ლუკა (ლომიძე), ეპისკოპოსი ანდრია (გვაზავა), არქიტექტორი თ.ბერიძე. ტექსტა ახლავს საილუსტრაციო მასალა.

33. შაორშაძე მ.ნინოწმინდის საეპისკოპოსო. - თბ., 2008 - განხილულია ტაძრის დაარსება, საზღვრები, ეპისკოპოსთა ქრონოლოგიური რიგი, არქიტექტურა, წარწერების ანალიზი. ნაშრომს ახლავს ტაძრის ფოტოები.

34. ნინოწმინდა //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ., 1974. - გვ.102. - ძლიერ დაზიანებული ეკლესიის მოკლე არქიტექტურული აღწერილობა. ტექსტს ახლავს ტაძრის მნანგრევების ფოტო (ტაბ.24).

35. ბოლქვაძე გ. "დასა იგი გამხილა ღმერთმან ძალი მისი..." // ლიტერატურული საქართველო. - 1996 (19-26 ივლ.). - გვ.12-13. - წერილობითი წყაროები ნინოწმინდის ეკლესიის შესახებ.

36. გულიაშვილი ჯ. ნინოწმინდა // გაზ. "სტალინური სიტყვა"(საგარეჯო). - 1960 (11 ნოემბ.).

37. კიკნაძე ზ., მირზაშვილი თ. "მაყულოვანი" თუ "სამოთხე სამეუფეო" // ლიტარატურული საქართველო. - 1988 (26 ტებ.). - გვ.10.

38. ჩეკურიშვილი ვ. წინაპართა ნატერფალზე //გაზ. "ივრის განთიადი" (საგარეჯო). - 1968 (14 მაისი).

39. მოსულიშვილი ჰ. კომპოზიციის აგების კანონზომიერებანი ქართულ ხუროთმოძღვრებაში //ძეგლის მეგობარი. - 1976. - კრ.41. - გვ.51-60.