topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
rukebi
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები

 

ნინოწმინდა - მის შესახებ სტატიები

<უკან დაბრუნება


ნინოწმინდა (საგარეჯოს რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ., 1971. - გვ.378. - მოკლე ცნობები ნინოწმინდის სამრეკლოს არქიტექტურისა და მხატვრული გაფორმების შესახებ.

2. ბარნაველი თ. კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები. - თბ., 1961 - გვ.117-124. - ნინოწმინდის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის კედლებზე შემორჩენილი წარწერების მიმოხილვა.

3. გიულდენშტედტის მოგზაურობა საქართველოში. ტ.I. - თბ., 1962. - გვ.23. - ძეგლის მდებარეობა, გეოგრაფიული სივრცე, აღწერილობა.

4. გამრეკლოვი. წმინდა ნინოს ტაძარი //ცისკარი. - 1859. - N8. - გვ.264-275. - მოკლე მიმოხილვა.

5. გულისაშვილი ალ. წმ.ნინოს ხატის შესახებ //ივერია. - 1902 (26 თებ.). - N151. - გვ.2//დროება. - 1884 (8 ოქტ.). - N225. - გვ.1-3; N246 (14 ნოემბ.). - გვ.2-3. - წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ხატის შესახებ.

6. თოდუა ნ., თოფურია ლ. ნინოწმინდის მონასტრის ბიოტური ეროზიის გამომწვევი მცენარეები //ძეგლის მეგობარი. - 1985. - N69. - გვ.41-42. - მონასტრის ბიოტური ეროზიის გამომწვევი მცენარეების სახეობათა ნუსხა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები.

7. ქართული ციხე-ქალაქები და ციხესიმაგრეები XVI-XVIII საუკუნეებში გამაგრებული ეკლესია-მონასტრები: ნინოწმინდის გალავანი //ზაქარაია პ. ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია უძველესი დროიდან XVIII ს. ბოლომდე. - თბ., 2002. - გვ.505-507. - ნინოწმინდის ტაძრის თავდაცვის სისტემის შესახებ. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (სურ.259; ტაბ.194).

8. მელიქსეთ-ბეგი. ძველი მხატვრობა გარე კახეთში //ჩვენი მეცნიერება. - 1924. - N9-10. - გვ.57-63. - ნინოწმინდის კათედრალური ტაძრის ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

9. ნინოწმინდის ტაძარი //მოსულიშვილი ჰ. ქართული ძეგლის სტრუქტურა: IV-XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა. - თბ., 1983. - გვ.37-40; 135. - ნინოწმინდის კათედრალური ტაძრის გეგმის, მშენებლობის ეტაპების და კომპოზიციური სტრუქტურის ფორმების კანონზომიერებათა შესახებ. მოცემულია შიდა სივრცისა და გარე მოცულობის სქემატური გამოსახულებანი (ანაზომები:ნ.სევეროვი).

10. მოსულიშვილი ჰ. მოდალური სისტემა ქართულ ხუროთმოძღვრებაში //მეცნიერება და ტექნიკა. - 1976. - N12. - გვ.20-25. - ნინოწმინდის კათედრალური ტაძრის გეგმარებით-სივრცობრივი კომპოზიციის აგების კანონზომიერებანი.

11. ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. თბ., 1974. - გვ.29, 102, 174. - ნინოწმინდის მონასტრის, მისი სამრეკლოსა და ტუსისშვილისეული სასახლის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

12. გულისაშვილი ჯ. ნინოწმინდა //სტალინური სიტყვა (საგარეჯო). - 1960. - 11 ნოემბერი. - საგარეჯოს ნინოწმინდის მონასტრის ისტორია. მოხსენიებულნი არიან: პლ.იოსელიანი, მიქაელ ეპისკოპოსი, საბა ტუსისშვილი.

13. ელერდაშვილი ა. ერის მატერიალური კულტურის ძეგლი // გაზ. "სტალინური სიტყვა" (საგარეჯო). - 1959. - 25 მარტი. - აღწერილია ნინოწმინდის ტაძარი, მოცემულია ვახუშტისა და ჯუანშერის ცნობები ძეგლის ვახტანგ გორგასალის მიერ აგებისა და ლევან მეფის მიერ აღდგენის შესახებ. დახასიათებულია აღდგენის შემდეგდროინდელი მოხატულობა.

14. თამარაშვილი ლ. ნინოწმინდა // გაზ. "სტალინური სიტყვა" (საგარეჯო). - 1951. - 30 ივნისი. - ნინოწმინდის ისტორია.

15. კერატიშვილი ბ. ნინოწმინდის ქართული წარწერა //საბჭოთა ხელოვნება. - 1969. - N7. - გვ.49-54. - ნინოწმინდის X-XI საუკუნეების ასომთავრული წარწერა. ნინოწმინდის საეპისკოპოსო კათედრალისა და დავით გარეჯის მრავალმთის მონასტერთა იერარქიული ურთიერთობა.

16. ნინოწმინდა //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.VII. - თბ., 1984. - გვ.440. - მოკლე ცნობები ნინოწმინდის ხუროთმოძღვრულ კომპლექსზე.

17. ნინოწმინდა //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამორჩეული ადამიანები. - თბ., 2003. - გვ.87. - მოკლე ცნობები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

18. რჩეულიშვილი ლ. საბა ტუსისშვილისეული სასახლე სოფ. ნინოწმინდაში //ქართული ხელოვნება. - 1950. - ტ.III. - გვ.234-241. - ეპისკოპოს საბა ტუსისშვილის მიერ 1774-79 წლებში აგებული ორსართულიანი ქვითკირის შენობის აღწერილობა.

19. ფეოდალური ეპოქის არქიტექტურა: ნინოწმინდა //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. - თბ., 1955. - გვ. 42, 81. - ტაძრისა და სამრეკლოს მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.XIV. ნახ.10).

20. საბა ტუსისშვილის სასახლე //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.VIII. - თბ., 1984. - გვ.541. - მოკლე ცნობები ნინოწმინდის ეპისკოპოს საბა ტუსისშვილის მიერ ნინოწმინდის საეპისკოპოსო ტაძრის გალავანში აგებულ სასახლის შესახებ.

21. სოფელი ნინო-წმინდა და მისი ნაშთი //მოგზაური. - 1901. - N6-7. - გვ.529-532. - ტექსტს ერთვის სურათი.

22. ნინოწმინდის ტაძარი //ქართული წარწერების კორპუსი. I.: აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო (V-X სს.). - თბ., 1980. - გვ.313-316. - ტაძრის აღწერილობა და XI საუკუნის ოთხი ასომთავრული წარწერის ანალიზი. მოხსენიებულია გ.ჩუბინაშვილი, პ.ინგოროყვა, ს.კაკაბაძე, თ.ბარნაველი. მოცემულია საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.116).

23. ნინოწმინდა //ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი. - თბ., 2004.- გვ.299-300. - ნინოწმინდის საკათედრო ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადის ბერძნული წარწერების მიმოხილვა.

24. ყაუხჩიშვილი თ. ბერძნული წარწერები საქართველოში. - თბ., 1951. - გვ.318-319. - მოკლე ცნობა ნინოწმინდის ტაძრის ხუროთმოძღვრებისა და მისი ერთი ბერძნული წარწერის გამო. მოხსენიებულნი არიან:ს.კაკაბაძე, პ.ინგოროყვა.

25. შუა საუკუნეების ხელოვნება: ნინოწმინდა //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ., 1995. - გვ.56-57; გვ.128-129. - ნინოწმინდის ვარსკვლავისებური ფორმის ტაძრის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

26. ფეოდალური ეპოქის არქიტექტურა: ნინოწმინდა //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. - თბ., 1955. - გვ.42-43; 84. - VI საუკუნეში აგებული საეპისკოპოსო ტაძრისა და XI საუკუნეში აგებული სამრეკლოს მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა(ტაბ.XIV.ნახ.10).

27. ჩუბინაშვილი გ. ქართული ხელოვნების ისტორია. ტ.I. - თბ., 1936. - გვ.69-74. - ნინოწმინდის კათედრალური ტაძრის ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

28. [იმედაშვილი იოსებ] ხაშმელი სოსიკა ს.ნინოწმინდა //ცნობის ფურცელი. - 1897 (27ივლ.). - N266. - გვ.2. - საზოგადოების უყურადღებობა ტაძრის მდგომარეობისადმი.

29. გამაგრებული ეკლესია -მონასტრები //ბერიძე ვ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება. ტ.I. - თბ., 1983.- გვ.161-162. - ნინოწმინდის ტაძრის ხუთწახნაგა გალავნის ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტექსტს ერთვის გენერალური გეგმა (გვ.164).

30. "მუშაკი ქრისტეს მცნებათა ". ნინოწმინდა //საქართველოს სულიერი საგანძური. წ.I.- თბ., 2005.- გვ.318-322. - სოფ.ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსის მოკლე ისტორია, მდებარეობა, აღწერილობა. ტექსტი მოცემულია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. დართული აქვს ძეგლის ფოტოები.

31. ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქია: ნინოწმინდის ღვთისმშობლის ხარების მონასტერი: დედათა //გუნია ირ. საქართველოს მონასტრები: ენციკლოპედიური ცნობარი. - თბ., 2005. - გვ.18. - მოკლე ცნობა 2001 წელს დაარსებული მონასტრის შესახებ. მოხსენიებულნი არიან: ბორჯომისა და ახალქალაქის მთავარეპისკოპოსი სერაფიმე (ჯოჯუა), ახალქალაქისა და კუმურდოს მთავარეპისკოპოსი ნიკოლოზი (ფაჩუაშვილი), მხატვარი ე.გოგოლაძე.

32. საგარეჯო-ნინოწმინდის ეპარქია: ნინოწმინდის წმ. ნინოს მონასტერი: დედათა //გუნია ირ. საქართველოს მონასტრები: ენციკლოპედიური ცნობარი. - თბ., 2005. - გვ.104-105. - ტაძრის დაარსებისა და გადაკეთების პერიოდების შესახებ, ტაძრის აღწერილობა, სამონასტრო ცხოვრების აღდგენა, სარემონტო სამუშაოების შედეგები. მოხსენიებულნი არიან: ეპისკოპოსი ნიკოლოზ ანდრონიკაშვილი; საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ილია II, ეპისკოპოსი ლუკა (ლომიძე), ეპისკოპოსი ანდრია (გვაზავა), არქიტექტორი თ.ბერიძე. ტექსტა ახლავს საილუსტრაციო მასალა.

33. შაორშაძე მ.ნინოწმინდის საეპისკოპოსო. - თბ., 2008 - განხილულია ტაძრის დაარსება, საზღვრები, ეპისკოპოსთა ქრონოლოგიური რიგი, არქიტექტურა, წარწერების ანალიზი. ნაშრომს ახლავს ტაძრის ფოტოები.

34. ნინოწმინდა //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ., 1974. - გვ.102. - ძლიერ დაზიანებული ეკლესიის მოკლე არქიტექტურული აღწერილობა. ტექსტს ახლავს ტაძრის მნანგრევების ფოტო (ტაბ.24).

35. ბოლქვაძე გ. "დასა იგი გამხილა ღმერთმან ძალი მისი..." // ლიტერატურული საქართველო. - 1996 (19-26 ივლ.). - გვ.12-13. - წერილობითი წყაროები ნინოწმინდის ეკლესიის შესახებ.

36. გულიაშვილი ჯ. ნინოწმინდა // გაზ. "სტალინური სიტყვა"(საგარეჯო). - 1960 (11 ნოემბ.).

37. კიკნაძე ზ., მირზაშვილი თ. "მაყულოვანი" თუ "სამოთხე სამეუფეო" // ლიტარატურული საქართველო. - 1988 (26 ტებ.). - გვ.10.

38. ჩეკურიშვილი ვ. წინაპართა ნატერფალზე //გაზ. "ივრის განთიადი" (საგარეჯო). - 1968 (14 მაისი).

39. მოსულიშვილი ჰ. კომპოზიციის აგების კანონზომიერებანი ქართულ ხუროთმოძღვრებაში //ძეგლის მეგობარი. - 1976. - კრ.41. - გვ.51-60.