topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
რუკები

 

კვეტერა - მის შესახებ სტატიები
There are no translations available.

< უკან დაბრუნება

კვეტერა (ახმეტის რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. ბარდაველიძე ვ. დღიური //ენიმკის მოამბე. XI. - 1941. - გვ.179-181. - ხუროთმოძღვრული კომპლექსის სტრატეგიული მნიშვნელობის შესახებ.

2. ვაჩნაძე დ. სასახლე კვეტერაში //ძეგლის მეგობარი. - 1989. - N84. - გვ.37-45. - კვეტერის ციხე-დარბაზის ანსამბლის (ორსართულიანი სასახლე, კარის ეკლესია, გალავანი ჭიშკრითა და სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობანი) შესახებ არსებული ისტორიული წყაროების მიმოხილვა და აგების თარიღის დადგენა საერთო სტილისტური ნიშნების მიხედვით.

3. კვეტერა //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ. V. - თბ., 1980. - გვ.496. - მოკლე ცნობა კვეტერის ციხესიმაგრეზე.

4. კვეტერა //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები. - თბ., 2003. - გვ.95. - მოკლე ცნობა ციხის შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

5. ნადირაშვილი შ. ლეგენდად ქცეული ამბავი //ბახტრიონი (ახმეტა). - 1966 (17 მაისი). - ხალხში - შემორჩენილი თქმულებები ციხეში დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ.

6. კვეტერა //იამბე, ციხის ნაშალო... - თბ., 2007. - გვ.92-93. - თქმულება კვეტერის ციხის შესახებ. ტექსტს ერთვის ფოტო.

6. როსტომაშვილი შ. და სხვ. საოცარი კვეტერა //საბჭოთა ხელოვნება. - 1969. - N3. - გვ.22-24. - ციხე-ქალაქი კვეტერა-აღწერილობა და აქ წარმოებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები.

7. განვითარებული ფეოდალიზმის არქიტექტურა (X-XIV სს.): ციხეები: კვეტერის ციხე //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. - თბ., 1955. - გვ.71. - მოკლე ცნობები კვეტერის ციხის შიგნით დაცული ფეოდალის სასახლის შესახებ.

8. განვითარებული ფეოდალიზმი: კვეტერის ციხე //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია თბ., 1995. - გვ. 80 - 81. - ციხის მოკლე აღწერილობა.

9. ციცხვაია ხ. კვეტერა //ბახტრიონი (ახმეტა). - 1966 (24 დეკ.). - ციხე - ქალაქი კვეტერა და მისი ისტორია.

10. ჩხიკვაძე ზ. დიდებული კვეტერას ციხე // სახალხო გაზეთი. - 1912. - N737. - გვ.2-3.

11. ჩუბინაშვილი გ. ქართული საერო ხუროთმოძღვრების რამდენიმე ნიმუში //ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე III. - 1923. - გვ.115-117. - კახეთის ადრეული ხანის საერო არქიტექტურული ძეგლის-კვეტერის დახასიათება. ტექსტს ახლავს ციხის სასახლის სართულების გეგმები.

12. ციხესიმაგრეები: კვეტერა //ზაქარაია პ. ქართული ციხე-ქალაქები ციხესიმაგრეები ციხე-დარბაზები ციხე - გალავნები კოშკები. - თბ., 2001. - გვ.90. - ციხის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.

13. კვეტერა //საქართველოს სულიერი საგანძური. წ. I. - თბ., 2005 - გვ. 136-137. - ძეგლის მდებარეობა, ისტორია, ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობები მის შესახებ, მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. დართულია ძეგლის ორი ფოტო.

14. კვეტერა //საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა ტ.2. - თბ., 2004. - გვ.97-101. - კვეტერის (კუეტერის, კვეტარის) ციხე-ქალაქის მოკლე ისტორია, 1968-1970 წლებში ჩატარებული სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების შედეგების შესახებ; შიდა და ქვედა ციხეების, გუმბათოვანი ეკლესიის, სასახლის, კარიბჭისა და რვაკუთხა კოშკის ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტექსტს დართული აქვს საილუსტრაციო მასალა.

15. კვეტერას ციხესიმაგრე და ეკლესია // "ჟღერს ქვის ჰარმონია", ნაკვეთი მესამე, ტ. 14., თბილისი, გამ. "ციცინათელა", 2007 წ., გვ.140 - 142

 

ელ. რესურსები:

1. დავით  მინდორაშვილი - კვეტერის ციხის არქეოლოგიური მასალა, თბილისი 2010