topmenu

 

ჭიათურის რაიონის ისტორიული ძეგლები

ჭიათურის რაიონის ისტორიული ძეგლები

 

1. მღვიმევის მონასტერი

2. დარკვეთის წმ. გიორგის ეკლესია

3. კაცხის სვეტი

4. კაცხის მაცხოვრის ეკლესია

5. რგანის წმ. გიორგის ეკლესია