topmenu

 

ლენტეხის რაიონის ისტორიული ძეგლები (ქვემო სვანეთი)
There are no translations available.

ლენტეხის რაიონის ისტორიული ძეგლები (ქვემო სვანეთი)

 

1. მამის მაცხოვრის ტაძარი (მაცხვარ)

2. სასაშის მთავარანგელოზის ტაძარი (თარინგზელ)

3. საყდრის წმ. გიორგის ეკლესია (ჯგრაგ)

4. ტვიბის მთავარანგელოზის ეკლესია (თარინგზელ)

5. ჩიხარეშის ღვთისმშობლის ეკლესია (ლამარია)

6. ჩუკულის ეკლესია მთავარანგელოზის (თარინგზელ)

7. ჟახუნდერის წმ. გიორგის ეკლესია (ჯგრაგ)