topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
რუკები

 

დაბა ქალაქი (ისტორიული დვალეთი) - ძლესი ძუარი
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება

 

ღამბაშიძე გ. ქართული კულტურის ძეგლები დვალეთში //საბჭოთა ხელოვნება, 1976, N3, გვ.72-78.

ს.ქალაქის განაპირას შემორჩენილია გვიანი ხანის „ძლესი-ძუარის“ (ქართ. ძლევის ჯვარი) სამლოცველოს ნანგრევი. იგი აგებულია უფრო ძველ ნაგებობაზე. შესაძლოა, იქვე არსებული ტუფის ქვებიც ძველი ეკლესიიდანაა, რომლის სახურავსაც აგვირგვინებდა სამლოცველოს ნიშებში ახლად ჩადგმული ცხოველთა ქანდაკობრივი თავები (ცხვრისა? შდრ. ღულის ეკლესია - ჩრდ.ოსეთი, გავათი - ასპინძის რ-ნი და სხვ.). დვალეთის ენისა და დამწერლობის საკითხთა გასაშუქებლად დიდ ინტერესს იწვევს „ასომთავრულითა“ და ”ნუსხურით“ შესრულებული ძველქართული წარწერები ამ სამლოცველოდან, რომლებიც XIII-XIV სს. უნდა მიეკუთვნებოდეს“.

 

 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ и экономики

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОИ АССР

В. X. ТМЕНОВ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИР», ОРДЖОНИКИДЗЕ, 1984

К А Л А К И

Селение расположено на левом берегу р. Мамисондон. В селе зафиксированы две башни и три святилища разной степени сохранности.

I.Оборонительные сооружения

670. Башня Гаевых (Гайты маесыг), расположена на холме

в 150 м юго-восточней турбазы. Сложена из разноразмерных: i камней и сланцевых плит на глинистом растворе. Фасадом ориентирована на восток. Остальные стены разрушены наполовину ] или почти полностью. Проем арочной формы устроен по центру , восточной стены на высоте 2,40 м от земли (ширина - 0,95 и 1,20 м, высота—1,45 и 1,65 м, толщина стены - 1,35 м). Над. проемом отмечены бойница и машикуль. Размеры камеры: 2,40x1 х2,30 м, прослеживается затирка швов кладки глинистым растЯ вором (268, л. 50—51; 12, с. 85). По данным Б. А. Алборова, на стенах гаевской башни была выбита древними грузинскими письменами надпись с двумя крестами (244, л. 6). Правда, о достоверности ее интерпретации («Гаевых башня») нам судить трудно.

671.Башня Елоевых (Елойты маесыг), расположена на северо-западной окраине села, на левом берегу р. Бубыдон - притоке р. Мамисондон. Сложена из разноразмерных сланцевых: плит и рваных камней на глинистом растворе. Длина башни- I 6,60 м, ширина - 6,10 м, высота - 17,20 м. В восточной фасадной стене на высоте 2,55 м устроен арочный входной проем (ширина - 0,90 н 1,05 м, высота - 1,35 и 1,85 м, толщина стены- 1,20 м); в основание проема уложены массивные каменные блрт; ки. Стены прорезаны бойницами, на высоте около 15 м отмене*] ны машикулн относительно хорошей сохранности. Размеры ка-меры: 4,00x3,70 м, высота - 16,35 м. Углы скруглены, кладка: стен грубая, штукатурки нет. Башня окружена руинами жилья и хозяйственных строений; стены некоторых из них имели щирину ну 1,40 м (268, л. 51-52; 184, с. 105-106, табл. XXX).

II. Культовые сооружения

672.Святилище Дзлесы-дзуар, располагалось неподалеку от башни. Интересно своими древнегрузинскими надписями, выбитыми на 6 каменных плитах, и зооморфными скульптурками. К сожалению, этот памятник в 1975 г. был разрушен (268, л. 9, .13-16; 257).

673.Святилище Халд маесыг куваендон, расположено на западной окраине села, в 70 м от башни Гаевых. Представляет собой четырехугольное (1,05x0,85 м) в плане капище, сложенное насухо из разноразмерных камней. Высота капища - 1,35 м, в западной стене на высоте 0,65 м от земли отмечена ниша (0,35х хО,20x0,40 м). Кувандон стоит на вершине круглого в плане холма (высота - 3,00 м, диаметр- 18,00 м), почти по всей окружности обложенного камнями (268, л. 52).

674. Помимо названных святилищ интересно в Калаки еще одно святое место, упоминаемое в литературе, а именно Хуссаг-доны заед (южная окраина села). По сведениям Р. Сикоева, относящимся к 1882 г., название свое («Спящий родник») это святилище получило от иссякающего время от времени родника. Свойство исчезать и появляться родник приобрел, по народным преданиям, после того, как возле него была похоронена молодая женщина, которую невзлюбила свекровь и сжила ее со света. Семья (Гаевых), в коей произошли эти события, жила в старой башне (Заеронд маесыг), разрушенной в 40-х годах XIX в. русскими войсками. А сами события якобы развертывались здесь столь трагическим образом несколько веков тому назад (196, с. 161-163).