topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
რუკები

 

მიატერ-დელა და მიატ-ცილი (მიატ-ლამის მთა)
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება

მიატერ-დელა და მიატ-ცილი - საკულტო ნაგებობები ინგუშეთში, რომლებიც მდებარეობს მთა მატ-ლამზე (მიატ-ლოამ - Мьат – Лоам, гора Столовая) საქართველოს საზღვართან ახლოს, სოფელ ვეინისთან, 3008 მეტრ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. ეს ადგილი იყო მნიშვნელოვანი საკულტო ცენტრი და სალოცავი არა მარტო ჩეჩენ-ინგუშებისათვის, არამედ ოსებისთვისაც, მე-15-16 საუკუნემდე აქ ტარდებოდა რელიგიური რიტუალები. მთის სახელწოდება მიატ-ლოამი ნიშნავს დედა მთას. მთაზე ოდესღაც მდებარეობდა სამი ნაგებობა სუსონ-დელა, მიატერ დელა და მიატცილი. სამლოცველოს სახელწოდება მთიელთა წარმოდგენაში უკავშირდება ვაინახების (ჩაჩნები და ინგუშები) პანთეონის უმაღლესი ღვთაების დელის (დვალი) სახელს. ამ ძეგლის ერთი შეხედვით "წარმართული“ სახელწოდება, რაც დაკავშირებულია ადგილობრივ ღვთაებათა შორის უზენაესის - დელის სახელთან. ამჟამად დადგენილია რომ სწორედ მონოთეისტური, უპირველეს ყოვლისა კი, ქრისტიანული მსოფლმხედველობის ზეგავლენით ღვთაება დელი ვაინახებისათვის გადაიქცა უზენაეს ღმერთად - ყოვლისმპყრობლის სინონიმად (ს.უმაროვი, ვ.ვინოგრადოვი, ნ.ბარანიჩენკო). ამავე სახელწოდების მქონე ტაძარია დელიტეს სამლოცველოც, რომლის სახელწოდების ახსნისას მკვლევარები ყურადღება აქცევენარა მარტო სახელს, არამედ ქართულ ქრისტიანულ ანალოგიებს, რომელსაც ვ.კობიჩევი გვთავაზობს (მაგ.დოლისყანის ძველი ტაძარი მდ.ჭოროხის ხეობაში). დელიტეს გოლგოთიან-ჯვრებიანი სამლოცველო, რომელიც ჩრდილო კავკასიის ქრისტიანულ პერიფერიაზე მდებარეობს, იმავე დროისა და რიგის მოვლენაა, რაც გვაქვს საბრძოლო კოშებზე ინგუშეთში ჯვრების სიმბოლოების სახით. გოლგოთიანი ჯვრის მოტივი შემონახულია ინგუშეთის რიგი სხვა ძეგლების გვიან შელესილობაზე - მიატარ-დელა, მაგო–ერდა და სხვებზეც და მკვლევართა გარკვეული ნაწილის მიერ მიჩნეულია, როგორც საქართველოს გავლენით შექმნილი ქრისტიანული ძეგლები....

ამ სამი სალოცავიდან 1925 წელს სუსონ დელა (კეთილშობილ ქალთა მფარველი «Покровитель благородных женщин») დანგრეულ იქნა, პროფ ლ. სემიონოვს დახვდა მხოლოდ ნანგრევები. ადგილობრივ მოხუცთა მონაყოლით მას ჰქონდა ოთხკუთხა საძირკველი და ჰქონდა ორფრთიანი საფეხურისებრი გადახურვა. ზოგის აზრით (Х. Д. Ошаев) შესაძლოა ეს იყო ღმერთი სუსონი.

მეორე ნაგებობა - მიატარ დელიც ამჟამად დანგრეულია (ღმერთების ტახტი - «Трон богов»), თუმცა შემორჩენილია მისი ფოტო - ის წარმოადგენდა 3,88х2,75 მ ზომის ნაგებობას ორფრთიანი საფეხურისებრი გადახურვა 7 საფეხურით. შესასვლელის თავზე ჰქონდა ვერტიკალური ნახვრეტი, ფასადს ამშვენებდა ირმების რქები. სამლოცველოს შიგნით იყო ნიშები, სადაც აწყობდნენ შესაწირავს.

მესამე სალოცავი - მიატცილი (მიატსელი, მიატ-დელი - რაც ნიშნავს სალოცავთა ადგილი «Место святилищ») შემორჩა დღემდე, იგი შედარებით კარგ მდგომარეობაში. მას ეწოდება მიატცილი. ზოგიერთი ავტორის აზრით, მიატერ დელა ნიშნავს ღმერთი მთიდან-საქონლის სადგომი, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს მეცხოველეობასთან. (Х.Д.Ошаев) ხოლო სელა ჭექა ქუხილის, ცისარტყელას ღვთაებაა.  სალოცავის ზომებია: 6,98х8,69 მ, სიმაღლე 5,28 მ, აქვს ორფრთიანი საფეხურისებრი გადახურვა, ორი ვიწრო შესასვლელი ერთმანეთის პირისპირ, რომელთაგან თითოეული მთავრდება თაღით,ზედ სამკუთხა ქვით. შიგნიდან გაკეთებულია შესაწირავი ნიშები.

ვ.მილერი 1886 წელს ინგუშეთში მოგზაურობისას აღწერს რელიგიურ რიტუალს, რომლებიც ტარდებოდა ასეთ სამლოცველოებთან: "ინგუშები ზაფხულში, გარკვეულ დროს ოჯახებით მიდიან ამ სალოცავებთან, ხარშავენ ლუდს, ამზადებენ სამკუთხა კვერებს, მიჰყავთ ცხვარი. პროცესიის თავში მიდის თემის უხუცესი, ჩაცმული თეთრ სამოსში, ხელშ უჭირავს ზინზილაკები და თეთრი ალამი, მას უკან მოჰყვებიან ქალები, რომლებიც მღერიან საგანგებო სიმღერას "უოლააი", პროცესია წრეს არტყავს სალოცავს და ზოგ ადგილებში ანთებენ სანთლებს, ქედს იხრიან სალოცავის წინაშე და აუცილებლად მოიხდიან ხოლმე ფაფახებს (ქუდს), ნადიმის წინ მოხუცები კითხულობენ საგანგებო ლოცვებს, სადაც ღვათებას შესთხოვენ ბარაქიან წელს.პროცესია მთავრდება ქეიფით გვიან ღამემდე. სალოცავის წინ დასაჯდომი ადგილები მკაცრად იყო განაწილებული სხვადასხვა სოფლის თემებს შორის. სალოცავის შიგვით შესვლა შეეძლო მხოლოდ უხუცესს - ქურუმს. სალოცავში შიგნი ინახებოდა ნივთები, რომლებიც აუცილებელი იყო ასეთი რიტუალებისთვის ჭურჭელი, ჭიქები, ქვაბი და სხვ. შესაწირავი ცხოველის რქებს აწყობდნენ სალოცავის შიგნით.

გადმოცემით მიატ სელი ითვლებოდა მიწათქმოქმედების და ნაყოფიერების ღვათაებად - მას მოჰქონდა ოჯახში ბარაქა და კეთილდღეობა. მას თაყვანს სცემდნენ არა მარტო ინგუშეთში, არამედ ოსეთში, ჩეჩნეთში და მთიან საქართველოშიც კი. რიტუალები ტარდებოდა გვალვის დროს, მცირე მოსავლიანობისას და ევედრებოდნენ წვიმას და ბარაქიან მოსავალს. რიტუალის წინ მიჰყავდათ შესაწირი ხარი, რომლის რქები თეთრი ქსოვილით იყოს შემოხვეული. მთაზე მას აყენებდნენ სახით აღმოსავლეთისაკენ, და ასე ევედრებოდნენ ღვთაებას წვიმას და ბარაქას. ლოცვების შემდეგ ხარს დაკლავდნენ და იქვე ხარშავდნენ. მაცხოვრებლებს მოჰქონდათ სხვა შესაწირი - ყველი, საგანგებოდ დამზადებული პური, ღვინო. ასეთი რიტუალები მთიან ინგუშეთში ტარდებოდა მე-20 საუკუნემდე.

გამოყენებული ლიტ:

ვინოგრადოვი ვ. XVII საუკუნის საქართველო - ინგუშეთის ურთიერთობის ძეგლი

В. И. Марковин В стране вайнахов, изд. "Искусство", Москва, 1969 г., стр.20-23

Л. П. Семенев - Эволюция ингушских святилищ

*******************************************************************

Святилище Мятер-дэла (Трон богов) и Мятцил на горе Мат-лам - В. И. Марковин В стране вайнахов, изд. "Искусство", Москва, 1969 г., стр.20-23

В. И. Марковин В стране вайнахов, изд. "Искусство", Москва, 1969 г., стр.20-23

Святилище Мятер-дэла (Трон богов) и Мятцил на горе Мат-лам

Святилище Мятер-дэла (Трон богов) на горе Мат-лам

От Харпе всего 2–3 км до селения Вейни. Здесь, недалеко от руин старого поселка (в 1,5 км ниже) находится современное селение Вейни, где можно заночевать. Завтра мы поднимаемся на гору Мат-лам. Гора Мат-лам (3008 м) со стороны города Орджоникидзе кажется совершенно недоступной: скалистые утесы напоминают распластанное тело гиганта с высоко поднятой грудью. Восточная часть горы более полога. Змейкой вьется тропинка вверх по склону, через горные луга, по щебневым завалам, мимо скал, изъеденных пещерками и нишами. Местные пещеры стоит осмотреть, известно, что некоторые из них бедные ингушские фамилии использовали под усыпальницы. Две такие пещерные могилы исследовал профессор Л. П. Семенов. Им были найдены бусы, курительные трубки и другие вещи…

Святилище Мятцил (Место святилищ) на горе Мат-лам

Здесь, на горе Мат-лам, некогда происходили грандиозные моления. Сюда приходили молиться не только ингуши, чеченцы, но и осетины из ближайших селений. Их привлекали местные храмы-святилища, построенные в XV-XVI веках. К 1925 году одно из святилищ, известное под названием «Сусон-дэла» («Покровитель благородных женщин»)[6], было разрушено. Профессор Л. П. Семенов обнаружил лишь груду развалин. По рассказам стариков, храм имел двускатную ступенчатую кровлю и прямоугольное основание. Разрушено и второе святилище - «Мятер-дэла» («Трон богов»), сохранился лишь вход в него. Некогда оно представляло небольшое здание (3,88х2,75 м, высота 3 м) с двускатной кровлей в семь ступеней. Над входом было сделано узкое вертикальное отверстие, фасад украшали рога оленей. Внутри святилища имелись ниши, куда возлагались приношения. Третье святилище можно видеть и сейчас. Оно называется «Мятцил» («Мятсели»), что означает «Место святилищ»[7]. Своей формой здание храма напоминает склеп с двускатной, ступенчатой крышей (6,98х8,69 м, высота 5,28 м). С узких сторон храма устроены два входа. Каждый завершается аркой с примитивным замковым камнем треугольной формы. Над дверями устроены узкие световые щели. Внутри святилище перекрыто сводом, конструкция которого очень интересна: камни противоположных сторон приострены и, слегка нависая над предыдущими рядами кладки, постепенно смыкаются. Помещение разделено аркой на две части, в стенах сделаны жертвенные ниши. Святилище строго вытянуто с востока на запад. Сейчас в этом помещении устроились пастухи, одну дверь заложили, поставили стол и лежанку. К сожалению, этот уникальный памятник ингушского зодчества сильно попорчен - штукатурка обвалилась, белые камни конька почти снесены, стены дали трещины[8]. Ученый археолог В. Ф. Миллер, побывав в Ингушетии в 1886 году, так описывает моления, происходившие у подобных храмов: «В известное время, преимущественно летом, семьи, составляющие одно общество, варят пиво, приготавливают в большом количестве треугольные небольшие лепешки, выбирают баранов и отправляются оправлять праздник к своей родной святыне… Во главе процессии идет старик, одетый обязательно в белую одежду. В руках он держит шест с колокольчиком и белым знаменем. За ним идут женщины, которые поют особый припев „уоллай“. Процессия обходит святыню, причем некоторые ставят в известном месте зажженные восковые свечи. Кланяясь святому месту… обязательно снимают о головы папаху. Перед началом пиршества старики произносят молитвы, в которых просят бога об урожае полей, приплоде скота и всяком благоденствии. Торжество кончается пирушкой, продолжающейся до поздней ночи». Места для сидения возле святилищ были строго распределены между жителями различных селений. И жрец совершая молитву для жителей каждого селения отдельно. Внутрь святилища обычно имел право заходить только жрец. В святилище хранились предметы, необходимые для жертвенных пиршеств: посуда, котлы, вертела. В святилище Мятцил некогда лежали даже серебряные стаканы. Рога жертвенных животных складывали на кровлю храма. Сейчас в Ингушетии заросли трапы, ведущие к святилищам. А совсем недавно почти у каждого аула имелось свое святилище — своеобразный патрон, «охранявший» благополучие горцев…

------------------------------

6. Писатель Х. Д. Ошаев предлагает другой перевод этого названия: «Бог Сусон», Сусон — имя божества.

7. Х. Д. Ошаев, в отличие от Л. П. Семенова, предлагает иные объяснения названий святилищ: «Мятер-дэла» может означать «Бог с горы — стоянки скота», так как название горы «Мат-лам» переводится как «гора — стоянка (скота)»; «Мятсели» — «Села с горы — стоянки скота» (Села — божество, управлявшее громом, молнией, радугой).

8. В 1966 году на нем укреплена была охранная мраморная плита (состав экспедиции: В. И. Марковин, М. Х. Ошаев, Г. Д. Тангиев, С. Т. Умаров, В. И. Бочкарев, Х. П. и У. П. Минтуевы, М. Шаухалов).

******************************

Гора Мат-Лам (Столовая гора)

Путешествие по Горной Ингушетии следует начинать с Джейрахского ущелья, его можно назвать музеем под открытым небом. Въезд в ущелье украшают ингушские башни, стилизованные под древние и соединенные между собой перекрытием в виде арки. Над ущельем возвышаются склоны скалистых выступов горы Мат-Лам (Столовая гора). Мат-Лам – одна из высочайших вершин Ингушетии, ее высота около 3000 м. Своим названием Столовая гора обязана форме, которая напоминает большой плоский стол, укрытый «скатертью» из травы. Ингушское название горы «Мат-Лам» и осетинское – «Мадхох» в переводе звучат одинаково: «Мать-гора». Вершину горы венчает Мат-Сели – древнейший храм, куда приходили предки ингушей отдать дань божеству земледелия и плодородия. Среди многочисленных пещер и гротов Столовой горы особое внимание обращает на себя Сталактитовая пещера. Здесь можно снимать сцены художественных фильмов: потолок пещеры украшен сосульками из сталактитов, а из дна вырастают великаны сталагмиты, которые при искусственном освещении необычайно красивы. Длина этого чуда природы равна 34 м, ширина – 25 м, высота – 10 м.

*********************************************************************************

Некогда ингуши в горной зоне жили отдельными обществами: Галгаевское (отсюда самоназвание Ингушей), Цоринское, Джейраховское и Мецхальское. В силу своего места проживания и исторических судеб ингуши испытывали влияние различных религий: переднеазийского язычества, зороастризма, христианства, мусульманства. Л.Семенов, проводивший археологические и этнографические экспедиции в горах Ингушетии, пришел к такому выводу: "В ингушских памятниках отражена смена трех религий, последовательно сменявших одна другую - языческая (наиболее древняя), христианская (начавшая проникать сюда около ХIIвека), мусульманская (проникшая около ХVII века)". Горы, скалы, бурный поток Ассы, башенные исполины, склепы - всё это Джейрахско-Ассинский музей-заповедник. У самого входа в Джейрахское ущелье раскинулось ингушское селение Фуртоуг. От былой боевой башни сохранилось лишь основание. Башни селения Фуртоуг приземистые. Они шире, ниже и мало ссужаются кверху. Такие башни называли "гала". Они служили основным жилым помещением в эпоху средневековья. Склепы этого селения разрушены. Джейрахское ущелье является крупным центром культуры ингушей. Селение Джейрах раскинулось по обе стороны дороги, а над ним - склоны могучей, скалистой горы Мат-лом и стройная высокая башня, с устремленной ввысь чешуйчатой верхушкой. Гора Мат-лом кажется недоступной. Скалистые утесы напоминают тело гиганта. Змейкой вьётся тропинка по горному склону, через луга, по завалам. Навстречу ползут туманы, напоенные ароматами трав, холодным дыханием освежая лица путников. На горе Мат-лом некогда находилось три святилища: "Сусон-дэла", "Мятер-Дяла" и "Мятцил". От первого святилища остались лишь руины. Остатки Мятар-Дяла находятся севернее от названного святилища. Оно полуразрушено. Святилище "Мятцил" - культовое святилище с прямоугольным основанием и двускатной ступенчатой крышей. Архитектура здания лаконична и строга. С боковых сторон в него ведут два входа, каждый из которых завершается аркой. В давние исторические времена здесь происходили грандиозные моления. Жителями гор этот храм почитался. Старинные постройки селения Бейни расположены у подножия горы Мат-лом. Особенно красивы они на фоне неба с плывущими белыми облаками…

http://www.ingush.ru/his6.asp

***********************************

Святилище Мятцил - одно из трёх культовых сооружений, расположенных на горе Мат-лом. Имеет прямоугольное основание и ступенчатую двускатную крышу, с боковых сторон - два входа-арки. Древний культовый памятник храм – святилище Мятцил (Мят – Сели) расположен на юге Ингушетии, на границе с Грузией, на вершине горы Мьат – Лоам (Столовая), на высоте 3000 метров над уровнем моря, посвящён божеству Мят-Сели. Архитектура здания храма-святилища Мят-Сели проста и лаконична. Постройка в плане прямоугольная (7м х 3,6м) с двускатно-ступенчатой крышей. Общая высота сооружения 4,93м. Отличительной особенностью является наличие двух дверных проемов со стрельчатой аркой в западной и восточной стенах храма. Продольные стены слегка наклонены вовнутрь. Внутреннее помещение по длине поделено стрельчатой аркой на две равные части. В стенах имеются не большие прямоугольные ниши. По древним религиозным воззрениям ингушей божество Мят-Сели считалось покровителем земледелия и плодородия и приносило в дом общее благополучие. Это божество считалось могущественным и почиталось не только окрестным ингушским населением, но и многими жителями соседней Северной Осетии, горной Грузии и Чечни. Здесь, в недалёком прошлом, проходили общественные моления о дожде, устраиваемые во время засухи и неурожаев. Процессия, состоящая из жителей окрестных сел во главе со жрецом поднималась на священную гору к храму-святилищу Мят-Сели. Впереди процессии вели жертвенного быка, рога которого были обмотаны белой материей. На вершине горы его ставили головой обращённой к востоку. Затем верховный жрец, так же обратившись лицом на восток, произносил молитву, в которой просил бога дать дождя и большого урожая. После окончания моления быка резали и здесь же в огромных котлах варили мясо, кроме этого молящиеся приносили с собой сыр, вино, обрядовые хлебцы. По свидетельству современников, такие обрядовые моления, проводились вплоть до начала XX в. В настоящее время храм привлекает множество туристов и любителей древней архитектуры.

http://bigring.ru/?trID=926

*****************************************

В архитектурном плане он довольно прост. Это прямоугольный домик с двускатно-ступенчатой крышей. Высота сооружения примерно 5 метров. На крышу в прежние времена складывали рога жертвенных животных. Два арочных проёма в западной и в восточной части устроены таким образом, что в день летнего солнцестояния утренние лучи проходили через Мятцил насквозь. Внутрь домика мог заходить только жрец. Он оставлял еду и подарки для богини плодородия Мят-Сели, для чего в стенах устроены прямоугольные ниши. В ингушских святилищах раньше хранились предметы необходимые для жертвоприношения: посуда, котлы, вертела и многое другое. В Мятцил в середине 30х годов прошлого века были найдены серебряные кувшины и стаканы. Хотя, впрочем, что значит найдены? Артефакты спокойно лежали здесь в нишах. Археологи их изъяли и отвезли в Москву. Учёный археолог В.Ф.Миллер, побывав в Ингушетии в 1886г, ещё застал моления, проходившие возле подобных храмов: «В известное время, преимущественно летом, семьи, составлявшие одно сообщество, варят пиво. Приготавливают в большом количестве треугольные небольшие лепёшки, выбирают баранов и отправляются справлять праздник к своей родной святыне…. Во главе процессии идёт старик, одетый обязательно в белую одежду. В руках он держит шест с колокольчиком и белым знаменем. За ним идут женщины, которые поют особый припев «уоллай». Процессия обходит святыню, причём некоторые ставят в известном месте зажжённые восковые свечи. Кланяясь святому месту…. Обязательно снимают с головы папаху. Перед началом пиршества старики произносят молитвы, в которых просят бога об урожае полей, приплоде скота и всяком благоденствии. Торжества кончаются пирушкой, продолжающейся до поздней ночи». Однако, святилище Мятцил популярно у ингушей и в наше время. Подняться на Столовую гору по тропе предков дело почётное. В девятнадцатом веке на Столовой горе было три святилища, до наших дней дошло только одно. В 1983г Ибрагим в одиночку восстановил разрушавшийся Мятцил, чем фактически спас этот исторический объект. Купол святилища сложен из серьёзных камней, которые соприкасаясь друг с другом, образуют арочный свод. Как Ибрагим в одиночку таскал и ставил друг на друга камни? Для меня это так и осталось загадкой.

http://turbina.ru/guide/Ingushetiya-Rossiya-86552/Zametki/Ingushetiya-v-proshlom-i-v-nastoyatstchem-Tch-6-Svyatilitstche-Myattsil-77254/